Kontakt:

Milutina Milankovića 1
Radno vreme: pon-pet od 12:00 -16:00 Subotom ne radimo

011/6300-234  065 / 47-55-714 quantumone1@gmail.com

Quantum one

Kvantnom medicinom možemo zabeležiti promene koje se javljaju unutar našeg tela a jos uvek ne daju simptome; takođe se moze konstatovati već nastalo oboljenje, a mozemo videti i razlog nastale bolesti.Jedna od najvećih prednosti korišćenja sistema e-lybra jeste utvrđivanje genetske predispozicije za razvoj budućih bolesti, znaci detektovati promenu pre nego se ona i pojavi.

Pročitaj još
Category:
 
Kvantna medicina je simbioza holističkog pristupa lečenju čoveka i najmodernije informacione tehnologije sa istorijskim stazom od 50-tak godina. U zadnjih par decenija kvantna medicina se ubrzano razvija zahvaljujući ubrzanom razvoju kompjuterske tehnologije, informacionih zapisa i mogućnostima u njihovoj interpretaciji; postaje sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. 
 
Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i prirodu kao celinu a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičnom (dis)balansu. Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da svaki živi organizam emituje energiju - kvant. Kvant je najmanji enargetski blok ("diskretna količina" kako je prvi nazvao ćuveni fizičar Max Planck) koji se oslobadja iz svake žive ćelije u našem telu, na nivou subatomskih partikula. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju i "zdrave" vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih kada su te frekvencije sa izmenjenim karakteristikama.
 
Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da detektujemo te vibracije (frekvencije) a zatim da ih koristimo, analiziramo i terapeutski korigujemo. To je jedinstven proces lečenja; dešava se na ćelijskom, molekularnom, atomskom i subatomskom nivou, na nivou kvanta. Stimulusi, elektromagnetni impulsi, frekvencije, koji se ispravljeni usmeravaju nazad ka telu u toku terapije, zapravo stimulišu telo na izlečenje. 
 
Razvojem elektronike, kibernetike i kompjuterske tehnologije u celini, hiljadugodišnja saznanja o tome šta je "zdravlje a sta bolest" dobijaju potvrdu i u zvaničnoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini kondenzovana energija koja osciluje i emituje bezbroj različitih vibracija. Ako znamo da ih detektujemo i razumemo, znaćemo i da prepoznamo "pravilne informacije od izmenjenih informacija" i da njihovim korigovanjem dovedemo telo u stanje ekvilibrijuma - bioloskog zdravlja. Ponovnim uspostavljanjem "medjusobne komunikacije" medju ćelijama za vreme terapeutske procedure našom opremom, mi zapravo započinjemo "proces izlečenja". 
 
Čak šta više - taj proces se sada može raditi i na daljinu. Znači da je terapija za vreme dok ste u ordinaciji samo pocetak "lečenja" a celokupan proces se nastavlja čak i kad ste daleko od ordinacije, to je "daljinska terapija".
To je novi koncept u kvantnoj fizici, a primenjen u kvantnoj medicini na aparaturi koju mi koristimo. Danski fizicar Niels Bohr je prvi naučno prikazao koncept diskontinuiteta, koncept diskontinuiranog kretanja. Poznato nam je kretanje elektrona u njihovim putanjama ili orbitama oko atomskog jezgra. Slicno je kretanju planeta oko Sunca. To je kontinuiran tok, kontinuirano kretanje; ali kad elektron "skoči" sa jedne atomske orbite na drugu, kaže Niels Bohr, taj skok je diskontinuirano kretanje; elektron nikada ne ide kroz intervertni prostor, on se "izgubi", nestane na jednoj orbiti i pojavi se na drugoj orbiti. Taj momenat diskontinuiteta se naziva "kvantni skok". Matematicar John von Neumann je detaljnije obrazlozio ulogu kontinuiranog i diskontinuiranog kretanja u kvantnoj fizici sto je našlo primenu u kvantnoj medicini. 
 
Istraživač i fizičar Alain Aspect je pre tri decenije eksperimentalno u laboratoriji verifikovao lečenja na daljinu potvrdivši hipotezu da kvantni objekti koji su u korelaciji mogu da utiču jedan na drugi na udaljenosti bez razmene "signala" zbog svoje kvantne ne-lokalne veze. Primenivši to na naše lečenje, nakon terapije koju ste primili dok ste bili priključeni na aparat, nastavak lečenja može da se radi i kad ste daleko od ordinacije, jer ste u korelaciji sa sistemom "koji vas prati" i nastavlja da koriguje vašu emisiju "frekvencije koja je van fizioloskih okvira". Za pojačanje delovanja ovakve terapije koristi se e-kapsula koju ćete dobiti pri prvom pregledu i poneti sa sobom i držati u posedovanju vašeg tela veći deo dana i noći.
 
Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vreme do sada. Svedoci smo toga.
 
Postupak terapije:
 
Za vreme terapeutskog rada vaše telo ulazi u proces biološke rezonancije sa sistemom e-lybra u trajanju od 90 minuta.
 
Šta je to rezonancija? U fizici se to naziva "slaganje talasa" a sama reč je grckog porekla i znači "odjek" - "eho". Jednostavan način za razumevanje rezonance (muzičarima će to biti najjednostavnije) je da zamislimo opersku pevačicu koja svojim glasom lomi vinske čaše – jer čaše rezoniraju na odredjenoj frekvenciji; podesiti frekvencu svoga glasa sa čašom znaci postici rezonanciju i čaša će se slomiti.  Gradjevinci ce se složiti da je "iznenadno rušenje mosta" moguće ako se postigne rezonancija sa objektom koji proizvodi frekvenciju identičnu frekvenciji "mosta" i koja ulazi u rezonanciju sa vibracijama samog objekta. 
Taj jednostavan princip se može primeniti i na žive ćelije, bakterije, viruse, degenerisana tkiva…. itd.
 
Osamdesetih godina američki naučnik prof William Bill Nelson je na osnovu činjenice da svaki energetski fenomen zauzima prostor u više dimenzija i kao takav je merljiv, patentirao metod 3-vektoralne analize preparata (QQC). Ovaj fenomen je korišten u formiranju baze od 350 hiljada parametara koji se nalaze u bazi podataka software - a koji koristimo u našim aparatima. 
 
Merenjem energetskog oblika 350 hiljada supstanci (bakterije, virusi, paraziti, alergeni, toksini, minerali, vitamini, zdrava-bolesna tkiva, hormoni, neurotransmiteri, razni homeopatski i drugi lekovi) dobijen je Matrix. Bioenergetski Matrix je osnova za konstruisanje biorezonantnog "Biofeedback anti-stress system-a", odnosno "Consciousness and sub-consciousness interface biofeedback" sistema koji sadrži energetsku frekvenciju ili ”energetski zapis”, suptilni energetski zapis materije od koje su napravljeni i kao takvi deluju na traumu sa kojom rezonuju.
 
Razvojem sve bržih kompjuterskih sistema stvaraju se i nove mogućnosti na polju brze dijagnostike i procesa postizanja fizioloske biorezonancije tela.
 
Nakon testa i obrade podataka sledi korigovanje pronađenog disbalansa.  
Ovaj proces se odvija simultano tako da se može pratiti svaki detalj na monitoru. Promene na energetskom telu su mnogo osetljivije i suptilnije. 
Simptomi i znaci disbalansa se pokazuju  mnogo ranije na energetskom nivou nego na fizičkom telu, tako da se može delovati i tretirati preventivno da do oboljenja i ne dodje! Ovaj holistički pristup dijagnoze i terapije s pravom zovemo medicinom 21. veka iz vise razloga: 
 
  1. na prvom mestu tretira se celokupno telo, 
  2. drugo što je bitno jeste da je ovo neinvazivna metoda i 
  3. treće da nema nikakvog štetnog delovanja na organizam 
  4. Isto tako ovom lečenju se može podvrgnuti svako, bez obzira na životni uzrast, pol, vrstu tegoba koje ga opterecuju, bilo da su to psihičke, mentalne, emotivne ili pak telesne promene i stanja u pitanju.
 
Da bi otpočelo lečenje skoro svaki pacijent mora da doživi promenu svesti. 
Skok unutar svesti u dublje nivoe podsvesnog predstavlja ključ izlecenja. 
Svest je energija, a energija je zasnovana na kvantumu i u stalnoj je promeni. Zato male stvari i male promene u životu i našim navikama na svesnom nivou, uz podršku neke od energetskih-kvantnih terapija mogu dovesti do velikih promena na nesvesnom na kojem se dešava izlečenje. 
 
Vratimo se par hiljada godina unazad, na najstariju medicinu na svetu, staru kinesku medicinu i Žutog cara koji je napisao prvu knjigu medicine, Huangdi Neijing, - Yellow Emperor's Inner Canon knjigu koja slikovitim jezikom objašnjava tu reku energije koja neprekidno teče u nama i oko nas povezujući naš mikro-kosmos sa beskonačnim makro-kosmosom. Svaki lekar bi trebalo da počne svoje učenje medicine čitanjem ove knjige! 
 
Možda se upitate "Gde smo tu mi - svesni, obicni ljudi 21. veka?" Da li možemo pratiti genijalce, ljude otvorenog i širokog uma koji vide veću i širu sliku, mnogo brže od nas običnih? Možemo li mi imati koristi od svega toga Ili biti blokirani neznanjem sumnjičavih?  Sigurno da možemo unapredti svoje zdravlje i polemeniti svoj život, samo moramo to mi sami da odlučimo! 
 
Žašto ne pokušate da učinite prvi korak i uverite se u moć novih mogućnosti u dijagnostici i lečenju? Učinite to već danas! Ne možete ništa da izgubite, a možete toliko mnogo da dobijete! Ućinite to za sebe i vaše najblize!
 
Promenite vaše loše navike već danas, za početak se ispravite dok čitate ovaj tekst, ugasite cigaretu, umesto kafe popijte času soka, nasmešite se kolegi preko puta i pitajte ga kako je, prošetajte do kuće, tako ćete svesnim pozitivnim stavom prema sebi i svojoj okolini na podsvesnom nivou pokrenuti lavinu dobrih vibracija…serotonina, endorfina i drugih kvalitetnih supstanci u telu.
 
Metodologija kvantne medicine je bezbedna za pacijenta i terapeuta, stimuliše telo na osnovu vlastitih biofeedback (povratnih) informacija. Terapije su bezbedne i stimulišu telo na izlečenje. Što pre se počne sa ovakvom terapijom, organizam je lakše dovesti u stanje "balansa" i energetskog ekvilibrijuma.